در برابری پوند به دلار، قیمت در ادامه موج اصلاحی به میانگین 34 روزه رسیده و نسبت به آن واکنش برگشتی داشته است

در برابری پوند به دلار، قیمت در ادامه موج اصلاحی به میانگین 34 روزه رسیده و نسبت به آن واکنش برگشتی داشته است. پنجشنبه گذشته بانک مرکزی بریتانیا، نرخ بهره را بمیزان 0.25 درصد افزایش داد و احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره در نشست های آتی برای کنترل تورم در بریتانیا وجود دارد. از نظر تکنیکالی، محدوده فعلی می تواند حمایت مهمی در برابر اصلاح بیشتر قیمت باشد و واکنش قیمت نسبت به این محدوده، تعیین کننده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.