در برابری پوند به دلار، قیمت در میان مدت همچنان در موج صعودی در حرکت است و در حال حاضر به محدوده مهم مقاومتی 1.4 نزدیک می شود

در برابری پوند به دلار، قیمت در میان مدت همچنان در موج صعودی در حرکت است و در حال حاضر به محدوده مهم مقاومتی 1.4 نزدیک می شود و واکنش به این محدوده تعیین کننده است. ضمن اینکه محدوده فعلی قیمت از ماه آپریل سال 2018 بی سابقه است و قیمت در مسیر رسیدن به محدوده قیمتی 1.4376 قرار گرفته که از زمان همه پرسی برگزیت در ژوئن سال 2016 تاکنون بالاترین میزان برابری پوند به دلار بوده است. در کوتاه مدت احتمال اصلاح بیشتر قیمتی و زمانی وجود دارد و در میان مدت تمایل به صعود بیشتر است، اما باید واکنش قیمت نسبت به PRZ حاصل از مقاومت های 1.3965 و 1.4 رصد شود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.