در برابری پوند به دلار، قیمت محدوده ابر کوموی تایم فریم چهارساعته را نیز شکسته و احتمال نزول میان مدت و کوتاه مدت قیمت افزایش یافته است. از نظر تکنیکالی، احتمال اول در میان مدت، ادامه روند نزولی تا محدوده مهم و ماژور

در برابری پوند به دلار، قیمت محدوده ابر کوموی تایم فریم چهارساعته را نیز شکسته و احتمال نزول میان مدت و کوتاه مدت قیمت افزایش یافته است. از نظر تکنیکالی، احتمال اول در میان مدت، ادامه روند نزولی تا محدوده مهم و ماژور 1.3 خواهد بود و پس از آن واکنش به این سطح حمایتی، تعیین کننده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.