در برابری پوند به دلار، قیمت همچنان در یک روند میان مدت نزولی در حرکت است و با پایان اصلاح کوتاه مدت به موج نزولی بازگشته و در ادامه

در برابری پوند به دلار، قیمت همچنان در یک روند میان مدت نزولی در حرکت است و با پایان اصلاح کوتاه مدت به موج نزولی بازگشته و در ادامه واکنش قیمت نسبت به حمایت 1.1412 تعیین کننده است. باید توجه شود که در حال حاضر قیمت در محدوده کف تاریخی برابری پوند به دلار در نوسان است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.