در برابری پوند به دلار، لیز تراس نخست وزیر جدید بریتانیا برنامه های جدیدی برای انرژی و مالیات دارد و امروز اولین واکنش رسمی از رییس بانک مرکزی بریتانیا

در برابری پوند به دلار، لیز تراس نخست وزیر جدید بریتانیا برنامه های جدیدی برای انرژی و مالیات دارد و امروز اولین واکنش رسمی از رییس بانک مرکزی بریتانیا درباره آینده سیاست های پولی پس از بقدرت رسیدن نخست وزیر جدید خواهد بود. ضمن اینکه هفته آینده کمیته سیاستگذاری پولی بانک مرکزی بریتانیا برای نرخ بهره و ادامه سیاست های انقباضی تصمیم گیری خواهد کرد. از نظر تکنیکالی، احتمال اول در میان مدت ادامه روند نزولی است و واکنش به محدوده حمایتی 1.1446 تعیین کننده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.