در برابری پوند به دلار، مذاکرات برای توافق بر سر برگزیت نرم تمدید شده است

در برابری پوند به دلار، مذاکرات برای توافق بر سر برگزیت نرم تمدید شده است و همین موضوع سیگنال مثبتی برای امیدواری فعالین بوده است. طرف اروپایی می گوید هنوز دو موضوع مورد توافق باقی مانده و طرف ایرلندی ابراز امیدواری کرده است که بزودی توافق صورت خواهد گرفت. در مجموع این اخبار موجب افزایش تقاضا برای پوند شده و در صورت تداوم اخبار مثبت می تواند موجب صعود شارپی برای پوند در برابر دلار شود. اما باید توجه داشت که هنوز این مذاکرات در جریان است و هر گونه خبر و گمانه زنی می تواند موجب حرکات نوسانی شدید در قیمت شده و روند قیمت را تغییر دهد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.