در برابری پوند به دلار، مهمترین اخبار همچنان پیرامون مذاکرات برگزیت در جریان است

در برابری پوند به دلار، مهمترین اخبار همچنان پیرامون مذاکرات برگزیت در جریان است. روز گذشته بوریس جانسون و امروز طرف اروپایی اعلام کردند که احتمال رسیدن به توافق تا پیش از پایان مهلت کم شده است و بانک ها و بنگاه های اقتصادی باید برای شرایط بدون توافق آماده باشند و این موضوع موجب کاهش تقاضا برای پوند شده و قیمت به سطح حمایتی 1.3224 رسیده و واکنش قیمت نسبت به این محدوده با اهمیت است. از نظر تکنیکی و خبری احتمال اول عبور از این محدوده حمایتی و ادامه روند نزولی خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.