در برابری پوند به دلار، نگاه فعالین به دیدار و مذاکرات امروز بوریس جانسون با سران تصمیم گیر اتحادیه اروپا دوخته شده است

در برابری پوند به دلار، نگاه فعالین به دیدار و مذاکرات امروز بوریس جانسون با سران تصمیم گیر اتحادیه اروپا دوخته شده است. پیش بینی می شود که این دیدار در ساعت 10:30 امشب بوقت ایران برگزار شود و خروجی این نشست می تواند تاثیر مهمی بر تقاضا برای پوند داشته باشد. در حال حاضر امیدواری ها در میان فعالین به مثبت بودن مذاکرات افزایش یافته و تقاضا برای پوند صعودی است و قیمت به موج صعودی بازگشته و از نظر تکنیکی احتمال صعود بیشتر در کوتاه مدت و میان مدت تقویت شده است، اما باید توجه داشت که در حال حاضر آنچه از نشانه های تکنیکی مهمتر است، گمانه زنی ها و اخبار از مذاکرات برگزیت خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.