در برابری یورو به دلار، امروز کریستین لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا، در سخنرانی خود بر ادامه افزایش نرخ های بهره این بانک تا رسیدن به سطوح خنثی تاکید کرد و بازار

در برابری یورو به دلار، امروز کریستین لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا، در سخنرانی خود بر ادامه افزایش نرخ های بهره این بانک تا رسیدن به سطوح خنثی تاکید کرد و بازار یک واکنش کوتاه مدت نسبت به این سخنرانی داشت و با پایان این اصلاح صعودی، در حال حاضر قیمت همچنان در موج نزولی در حرکت است و در میان مدت، احتمال اول همچنان ادامه روند نزولی خواهد بود. سطوح فعلی قیمت کمترین میزان برابری یورو نسبت به دلار در بیش از بیست سال گذشته هستند و همچنان نیز احتمال کاهش ارزش یورو نسبت به دلار وجود دارد.

در برابری پوند به دلار، قیمت پس از آنکه یک رکورد تاریخی را در نزدیکی سطح برابری ثبت کرد، در شرایط اصلاح صعودی و بستن بخشی از پنجره باز شده حرکت کرد و در حال حاضر با پایان اصلاح در شرایط خنثی در حرکت است و همچنان در میان مدت احتمال اول ادامه روند نزولی تا محدوده برابری پوند به دلار خواهد بود.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.