در برابری یورو به دلار، انتشار متن مذاکرات نشست فدرال رزرو موجب کاهش تقاضا برای دلار شده است. ضمن اینکه امروز شاخص ماهانه وضعیت کسب و کار

در برابری یورو به دلار، انتشار متن مذاکرات نشست فدرال رزرو موجب کاهش تقاضا برای دلار شده است. ضمن اینکه امروز شاخص ماهانه وضعیت کسب و کار آلمان اعلام شد، که بهبود بهتر از انتظاری را نشان می داد و این موضوع نیز از روند صعودی قیمت حمایت کرده است. در میان مدت احتمال اول ادامه روند صعودی خواهد بود. در کوتاه مدت واکنش قیمت نسبت به محدوده مقاومت ماژور 1.0482 تعیین کننده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.