در برابری یورو به دلار، با افزایش امیدواری ها به توافق در مذاکرات برگزیت

در برابری یورو به دلار، با افزایش امیدواری ها به توافق در مذاکرات برگزیت ، تقاضا برای یورو در برابر دلار افزایش یافته و قیمت به سقف 32 ماهه در قیمت 1.2177 بازگشته است و واکنش قیمت نسبت به این محدوده ماژور و با اهمیت تعیین کننده خواهد بود. احتمال اول در میان مدت ادامه روند صعودی است هر چند در ادامه گمانه زنی ها و اخبار برگزیت می تواند بر این روند تاثیرگذار باشد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.