در برابری یورو به دلار، با افزایش تقاضا برای دلار، که بدلیل پیش بینی ها از نتایج نشست فدرال رزرو حاصل شده است، قیمت میانگین های روزانه و ابر کومو را به پایین شکسته و از نظر تکنیکالی

در برابری یورو به دلار، با افزایش تقاضا برای دلار، که بدلیل پیش بینی ها از نتایج نشست فدرال رزرو حاصل شده است، قیمت میانگین های روزانه و ابر کومو را به پایین شکسته و از نظر تکنیکالی، احتمال نزول قیمت در میان مدت افزایش یافته است. البته باید توجه شود که حتی با وجود افزایش انتظارات نرخ بهره ای و احتمال اشاره به آن در بیانیه پایانی نشست فدرال رزرو، ممکن است تاثیر خبر از پیش بر قیمت لحاظ شده باشد و نوساناتی شدید و خارج از پیش بینی و بر خلاف روند فعلی در بازار ایجاد شود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.