در برابری یورو به دلار، با وجود افزایش تقاضا برای دلار، در برابر اکثر ارزهای اصلی، امیدواری ها به ادامه سیاست های انقباضی و افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا

در برابری یورو به دلار، با وجود افزایش تقاضا برای دلار، در برابر اکثر ارزهای اصلی، امیدواری ها به ادامه سیاست های انقباضی و افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا موجب افزایش تقاضا برای یورو شده و قیمت پس از اصلاح کوتاه مدت به موج صعودی بازگشته است. در حال حاضر قیمت به نزدیکی مقاومت روانی 1.1 رسیده و در ادامه واکنش به این محدوده مهم، تعیین کننده است. ضمن اینکه برنامه امروز کمیته بانکی کنگره آمریکا و گزارش جروم پاول در برابر کنگره می تواند بر این روند تاثیرگذار باشد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.