در برابری یورو به دلار، با کاهش تقاضا برای دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی و تثبیت برگشت قیمت از سطح مهم 1.2 ، قیمت در موج صعودی در حرکت است

در برابری یورو به دلار، با کاهش تقاضا برای دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی و تثبیت برگشت قیمت از سطح مهم 1.2 ، قیمت در موج صعودی در حرکت است و احتمال اول در میان مدت ادامه روند صعودی خواهد بود. سطح مقاومتی 1.2190 در برابر صعود قیمت قرار دارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.