در برابری یورو به دلار، در آستانه نشست شورای سیاست گذاری پولی بانک مرکزی اروپا، قیمت نسبت به حمایت شکسته شده

در برابری یورو به دلار، در آستانه نشست شورای سیاست گذاری پولی بانک مرکزی اروپا، قیمت نسبت به حمایت شکسته شده 1.0765، پولبک داده است و در ادامه واکنش به این محدوده ماژور تعیین کننده خواهد بود. پیش بینی ها نشان می دهد که تغییری در نرخ بهره بانک مرکزی اروپا ایجاد نشود، اما نتایج این نشست با اهمیت خواهد بود. پیش از آن نیز معامله گران و فعالین در انتظار اعلام شاخص تورمی قیمت مصرف کننده CPI آمریکا هستند، و در صورتی که اعداد اعلامی برابر یا بیش از پیش بینی کارشناسان باشد، احتمال افزایش تقاضا برای دلار تقویت خواهد شد و در سناریوی دوم در صورتی که تورم کمتر از پیش بینی های افزایش یافته باشد، احتمال اول این است که حرکات قیمت با نوسانات در هر دو سمت، با دامنه زیادی همراه باشد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.