در برابری یورو به دلار، در ادامه روند نزولی، قیمت پس از اصلاح کوتاه مدت، به موج نزولی بازگشته و احتمال اول ادامه روند نزولی در کوتاه مدت و میان مدت خواهد بود

در برابری یورو به دلار، در ادامه روند نزولی، قیمت پس از اصلاح کوتاه مدت، به موج نزولی بازگشته و احتمال اول ادامه روند نزولی در کوتاه مدت و میان مدت خواهد بود. سطح حمایتی 1.1772 در برابر نزول قیمت قرار دارد. امروز اخبار مربوط به شاخص تورمی سالانه قیمت مصرف کننده در اروپا و شاخص خرده فروشی در آمریکا می تواند بر این روند تاثیرگذار باشد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.