در برابری یورو به دلار، در شرایطی که امروز شاخص با اهمیت تورم سالانه قیمت مصرف کننده اعلام می شود، قیمت با رسیدن به

در برابری یورو به دلار، در شرایطی که امروز شاخص با اهمیت تورم سالانه قیمت مصرف کننده اعلام می شود، قیمت با رسیدن به PRZ حاصل از میانگین 89 روزه و ابر کوموی روزانه به موج نزولی بازگشته است، و از محدوده مهم برابری یورو به دلار به پایین عبور کرده و احتمال نزول میان مدت قیمت افزایش یافته است. قیمت برای کمتر از دو روز در بالای سطح برابری یورو به دلار در نوسان بود، و دوباره همانند بیش از چهل روز گذشته، به زیر سطح برابری برگشته است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.