در برابری یورو به دلار، در شرایطی که نگاه فعالین به نتایج نشست شورای سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اروپا معطوف شده است

در برابری یورو به دلار، در شرایطی که نگاه فعالین به نتایج نشست شورای سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اروپا معطوف شده است، قیمت در محدوده حمایتی 1.1772 رنج شده و در کوتاه مدت روند مشخصی را دنبال نمی کند و نتایج این نشست و کنفرانس خبری آن می تواند بر روند قیمت تاثیرگذار باشد. بویژه اگر برنامه ای برای تغییر در سیاست های پولی انبساطی اعلام شود، می تواند موجب افزایش تقاضا برای یورو گردد. البته اعمال این تغییرات در نشست امروز احتمال پایینی دارد. از نظر تکنیکالی تمایل قیمت در میان مدت، ادامه حرکت نزولی است، اما نتایج امروز نشست بانک مرکزی اروپا می تواند بر این روند تاثیرگذار باشد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.