در برابری یورو به دلار، سطح انتظارات نرخ بهره ای اروپا برای افزایش 0.75 درصدی در ماه اکتبر تا حدودی کاهش یافته و قیمت پس از اصلاح

در برابری یورو به دلار، سطح انتظارات نرخ بهره ای اروپا برای افزایش  0.75 درصدی در ماه اکتبر تا حدودی کاهش یافته و قیمت پس از اصلاح کوتاه مدت صعودی، به محدوده میانگین 34 در تایم فریم چهارساعته رسیده و نسبت به آن واکنش برگشتی داشته است، که می تواند نشانه ای از پایان موج اصلاحی کوتاه مدت و برگشت به موج نزولی میان مدت باشد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.