در برابری یورو به دلار، قیمت به محدوده مهم برگشتی حاصل از کف کانال کم زاویه صعودی و حمایت روانی 1.1 رسیده و در آستانه عبور معتبر از این محدوده است. در صورتی که این عبور تثبیت شود، احتمال اول از نظر تکنیکالی

در برابری یورو به دلار، قیمت به محدوده مهم برگشتی حاصل از کف کانال کم زاویه صعودی و حمایت روانی 1.1 رسیده و در آستانه عبور معتبر از این محدوده است. در صورتی که این عبور تثبیت شود، احتمال اول از نظر تکنیکالی، ادامه موج نزولی میان مدت خواهد بود. ضمن اینکه فردا متن مذاکرات نشست پیشین فدرال رزرو آمریکا نیز منتشر می شود، که در صورتی که انتظارات نرخ بهره ای را تغییر دهد، می تواند بر تقاضا برای دلار تاثیرگذار باشد. در صورتی که نظرات اعضا نشان دهنده تمایلات انقباضی و افزایش بیش از پنج مرحله ای نرخ بهره باشد، می تواند سطح تقاضا برای دلار را افزایش دهد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.