در برابری یورو به دلار، قیمت در کوتاه مدت در حال تشکیل الگوی سر و شانه مرکب کف است و در صورتی که خط گردن در قیمت 1.770 با اعتبار شکسته شود

در برابری یورو به دلار، قیمت در کوتاه مدت در حال تشکیل الگوی سر و شانه مرکب کف است و در صورتی که خط گردن در قیمت 1.770 با اعتبار شکسته شود، احتمال صعود کوتاه مدت قیمت تقویت خواهد شد. قیمت در میان مدت نتوانسته از میانگین 34 روزه عبور کند و با توجه به کاهش واگرایی بین سیاست های پولی اروپا و آمریکا، احتمال برگشت قیمت به موج میان مدت صعودی تقویت شده است.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.