در برابری یورو به دلار، قیمت در یک صعود اصلاحی شارپی به PRZ حاصل از سطح روانی و با اهمیت برابری

در برابری یورو به دلار، قیمت در یک صعود اصلاحی شارپی به PRZ حاصل از سطح روانی و با اهمیت برابری یورو و دلار و خط روند نزولی میان مدت رسیده و نسبت به آن واکنش اصلاحی و برگشتی داشته است. در کوتاه مدت احتمال اول ادامه اصلاحی و نزول خواهد بود.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.