در برابری یورو به دلار، قیمت پس از اصلاح کوتاه مدت قیمت در سقف 32 ماهه، به موج صعودی بازگشته است

در برابری یورو به دلار، قیمت پس از اصلاح کوتاه مدت قیمت در سقف 32 ماهه، به موج صعودی بازگشته است و احتمال اول در کوتاه مدت و میان مدت ادامه روند صعودی خواهد بود. اخبار برگزیت و همچنین نشست روز پنجشنبه شورای سیاست گذاری پولی بانک مرکزی اروپا بیشترین تاثیر را بر قیمت خواهند داشت.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.