در برابری یورو به دلار، قیمت پس از پولبک به محدوده شکسته شده 1.0786، به موج صعودی بازگشته و در حال عبور از محدوده میانی چنگال اندرو قرار دارد. در صورتی که

در برابری یورو به دلار، قیمت پس از پولبک به محدوده شکسته شده 1.0786، به موج صعودی بازگشته و در حال عبور از محدوده میانی چنگال اندرو قرار دارد. در صورتی که این عبور تثبیت شود، احتمال صعود قیمت در میان مدت تقویت خواهد شد. امروز شاخص سالانه تورمی قیمت مصرف کننده اروپا اعلام شد، که مطابق با پیش بینی ها، کاهش تا محدوده 9.2 درصدی را نشان می داد. این موضوع می تواند بر تصمیمات شورای سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اروپا در زمینه سرعت افزایش نرخ بهره این بانک، تاثیرگذار باشد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.