در جفت ارز دلار استرالیا ، قیمت به محدوده حاصل از میانگین های میان مدت و ابر کومو در تایم فریم چهارساعته رسیده و نسبت به آن واکنش برگشتی داشته است

در جفت ارز دلار استرالیا ، قیمت به PRZ حاصل از میانگین های میان مدت و ابر کومو در تایم فریم چهارساعته رسیده و نسبت به آن واکنش برگشتی داشته است. در بلند مدت قیمت به محدوده مقاومتی و سقف تاریخی 0.81 نزدیک میشود و واگرایی منفی در محدوده این سقف قیمت با اسیلاتورها وجود دارد که می تواند نشانه تمایل قیمت به برگشت و اصلاح قیمت در بلند مدت باشد. امروز اخبار مرتبط با سخنرانی رییس جدید فدرال رزرو آمریکا بر این نماد نیز تاثیرگذار خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.