در جفت ارز دلار استرالیا به دلار، قیمت پس از یک نزول شارپی، با رسیدن به سطح برگشتی اصلاح 61.8 فیبوناچی در شرایط اصلاح قرار گرفته

در جفت ارز دلار استرالیا به دلار، قیمت پس از یک نزول شارپی، با رسیدن به سطح برگشتی اصلاح 61.8 فیبوناچی در شرایط اصلاح قرار گرفته و در کوتاه مدت احتمال اصلاح بیشتر تا محدوده 0.79 وجود دارد. در میان مدت همچنان احتمال اول ادامه روند نزولی با پایان اصلاح خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.