در جفت ارز دلار به دلار کانادا، با توجه به تاکید دونالد ترامپ بر تاثیرگذاری افزایش تعرفه های گمرکی بر توافق و پیمان نفتا و مذاکرات مرتبط با آن، همچنان روند حرکتی قیمت با کاهش تقاضا برای دلار کانادا ، روندی صعودی است

در جفت ارز دلار به دلار کانادا، با توجه به تاکید دونالد ترامپ بر تاثیرگذاری افزایش تعرفه های گمرکی بر توافق و پیمان نفتا و مذاکرات مرتبط با آن، همچنان روند حرکتی قیمت با کاهش تقاضا برای دلار کانادا ، روندی صعودی است و پس از آنکه قیمت در شرایط اصلاحی به سطح پایین چنگال اندروز صعودی رسید، با پایان اصلاح به موج صعودی بازگشته و احتمال اول ادامه روند صعودی در میان مدت خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.