در جفت ارز دلار به دلار کانادا، با وجود آنکه روز پنجشنبه اخبار مثبتی از تغییرات اشتغال در کانادا منتشر شد اما

در جفت ارز دلار به دلار کانادا، با وجود آنکه روز پنجشنبه اخبار مثبتی از تغییرات اشتغال در کانادا منتشر شد اما قیمت در ادامه روند صعودی از سطح با اهمیت 1.3 با اعتبار گذشته و احتمال اول در میان مدت ادامه روند صعودی قیمت خواهد بود. در کوتاه مدت احتمال اصلاح و پولبک وجود دارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.