در جفت ارز دلار به دلار کانادا، در حالی که در اکثر نماد های دارای دلار آمریکا، تقاضا برای دلار کاهش داشته است اما

در جفت ارز دلار به دلار کانادا،  در حالی که در اکثر نماد های دارای دلار آمریکا، تقاضا برای دلار کاهش داشته است اما اظهارات طرفین در مذاکرات نفتا موجب شده است که تقاضا برای دلار کانادا در بازار کاهش یافته و قیمت سطح مقاومتی 1.3 را بشکند. هر چند هنوز این شکست و عبور تثبیت نشده و قیمت در این محدوده رنج شده است و واکنش بعدی قیمت در این محدوده تعیین کننده است بخصوص که امروز نتایج نشست شورای سیاستگذاری پولی کانادا اعلام میشود و می تواند بر روند قیمت تاثیرگذار باشد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.