در جفت ارز دلار به دلار کانادا، قیمت همچنان تحت تاثیر گمانه زنی ها درباره آینده پیمان نفتا و اثرات

در جفت ارز دلار به دلار کانادا،  قیمت همچنان تحت تاثیر گمانه زنی ها درباره آینده پیمان نفتا و اثرات آن بر اقتصاد کانادا و همچنینی تحت تاثیر نوسانات قیمت در بازار نفت در زیر محدوده 1.3 در حرکت است. امروز آقای استیفن پولوز رییس بانک مرکزی کانادا سخنرانی دارد و فردا هم در کبک کانادا نشست گروه 7 برگزار میگردد، که میتواند بر روند حرکتی قیمت در این نماد تاثیرگذار باشد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.