در جفت ارز دلار به دلار کانادا، قیمت پس از یک نزول و اصلاح در واکنش به اخبار اشتغال و بیکاری کانادا و آمریکا، در حال حاضر با واکنش به محدوده برگشتی حاصل از خط روند صعودی میان مدت، ابر کومو و

در جفت ارز دلار به دلار کانادا، قیمت پس از یک نزول و اصلاح در واکنش به اخبار اشتغال و بیکاری کانادا و آمریکا، در حال حاضر با واکنش به محدوده برگشتی حاصل از خط روند صعودی میان مدت، ابر کومو و میانگین میان مدت 89 در تایم فریم چهارساعته به موج صعودی بازگشته و احتمال اول در میان مدت ادامه روند صعودی قیمت خواهد بود. این در حالی است که در بلند مدت قیمت به محدوده سقف 8 ماهه قیمتی نزدیک شده و واکنش قیمت نسبت به این محدوده نیز تعیین کننده است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.