در جفت ارز دلار به دلار کانادا، قیمت پس از عبور از مقاومت 1.2803 در شرایط اصلاح و پولبک به آن در حرکت است و

در جفت ارز دلار به دلار کانادا، قیمت پس از عبور از مقاومت 1.2803 در شرایط اصلاح و پولبک به آن در حرکت است و به PRZ با اهمیتی حاصل از این سطح تغییر قطب یافته، ابر کومو و میانگین میان مدت 55 در تایم فریم چهارساعته رسیده است و واکنش قیمت نسبت به این محدوده تعیین کننده است. در بلند مدت نیز قیمت به سطح بالای ابر کومو رسیده و نتوانسته از این محدوده برگشتی عبور کند و در ادامه واکنش قیمت نسبت به این سطح تعیین کننده است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.