در جفت ارز دلار به دلار کانادا، قیمت پس از عبور از سطح مقاومتی 1.28 همچنان در بالای این سطح در شرایط رنج و اصلاح زمانی

در جفت ارز دلار به دلار کانادا، قیمت پس از عبور از سطح مقاومتی 1.28 همچنان در بالای این سطح در شرایط رنج و اصلاح زمانی در حرکت است. در میان مدت قیمت به PRZ حاصل از بالای ابر کومو و میانگین های میان مدت در تایم فریم چهارساعته رسیده و نتوانسته از این محدوده عبور کند و در بلند مدت نیز قیمت به محدوده مقاومتی سطح بالای ابر کومو در تایم فریم روزانه رسیده و از آن عبور نکرده است. در حال حاضر قیمت بین این دو سطح با اهمیت میان مدت و بلند مدت رنج شده و عبور از یکی از این دو محدوده میتواند تعیین کننده روند میان مدت قیمت در هفته آینده نیز باشد. امروز شاخص های اشتغال و بیکاری از آمریکا و شاخص مدیران خرید از کانادا اعلام میگردد که می تواند در تعیین روند قیمت در کوتاه مدت و میان مدت تاثیرگذار باشد.و احتمال اول پایان اصلاح زمانی و ادامه روند صعودی خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.