در جفت ارز دلار به دلار کانادا، قیمت پس از یک نزول و اصلاح در واکنش به اخبار اشتغال و بیکاری کانادا و آمریکا، در حال حاضر به محدوده برگشتی حاصل از خط روند صعودی میان مدت

در جفت ارز دلار به دلار کانادا، قیمت پس از یک نزول و اصلاح در واکنش به اخبار اشتغال و بیکاری کانادا و آمریکا، در حال حاضر به محدوده برگشتی حاصل از خط روند صعودی میان مدت، ابر کومو و میانگین میان مدت 89 در تایم فریم چهارساعته رسیده و با واکنش به این محدوده به موج صعودی بازگشته و احتمال اول در میان مدت ادامه روند صعودی قیمت خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.