در جفت ارز دلار به ین ، با بازگشت شرایط ریسکی و احتمال وقوع جنگ تجاری میان آمریکا، چین، اتحادیه اروپا و ایجاد تعرفه های جدید گمرکی در آمریکا، تقاضا برای ین افزایش یافته

در جفت ارز دلار به ین ،  با بازگشت شرایط ریسکی و احتمال وقوع جنگ تجاری میان آمریکا، چین، اتحادیه اروپا و ایجاد تعرفه های جدید گمرکی در آمریکا، تقاضا برای ین افزایش یافته و قیمت پس از اصلاح، دوباره به موج نزولی بازگشته و احتمال اول در میان مدت ادامه روند نزولی قیمت خواهد بود. واکنش قیمت نسبت به سطح حمایتی 105.53 با اهمیت است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.