در جفت ارز دلار به ین ، با وجود آنکه رییس بانک مرکزی ژاپن همچنان بر ادامه سیاستهای قوی انبساطی تاکید داشت

در جفت ارز دلار به ین ، با وجود آنکه رییس بانک مرکزی ژاپن همچنان بر ادامه سیاستهای قوی انبساطی تاکید داشت اما دو اتفاق به افزایش تقاضا برای ین کمک کرد تا قیمت باز هم کاهش یابد. اتفاق اول تمدید ریاست آقای کورودا بمدت 5 سال بعنوان ریاست بانک مرکزی بود و موضوع دوم صحبت های وزیر خزانه داری ژاپن مبنی بر اینکه نیازی به دخالت دولت و بانک مرکزی ژاپن در بازار ارز برای کنترل نرخ ین وجود ندارد. با این مواضع همچنان احتمال اول در میان مدت ادامه روند نزولی قیمت خواهد بود. هرچند بدلیل شارپی بودن نزول در کوتاه مدت احتمال اصلاح قیمتی و زمانی وجود دارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.