در جفت ارز دلار به ین ، قیمت در ادامه روند نزولی و با عبور معتبر از سطح حمایتی ماژور 108.40 به پایین ترین سطح در پانزده ماه اخیر رسیده است

در جفت ارز دلار به ین ،  قیمت در ادامه روند نزولی و با عبور معتبر از سطح حمایتی ماژور 108.40 به پایین ترین سطح در پانزده ماه اخیر رسیده است و واکنش قیمت نسبت به سطح حمایتی 107.31 با اهمیت خواهد بود. احتمال ورود بانک مرکزی ژاپن برای کنترل عرضه و تقاضای ین وجود دارد و عبور یا برگشت معتبر از این محدوده تعیین کننده است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.