در جفت ارز دلار به ین ، پس از یک نزول شارپی و عبور از حمایت های ماژور قیمت در شرایط اصلاحی در حرکت است

در جفت ارز دلار به ین ، پس از یک نزول شارپی و عبور از حمایت های ماژور قیمت در شرایط اصلاحی در حرکت است و نسبت به سطح حمایتی تغییر قطب یافته 105.53 واکنش برگشتی داشته است و در کوتاه مدت احتمال اصلاح و صعود بیشتر قیمت وجود دارد. در میان مدت واکنش قیمت نسبت به PRZ مقاومتی حاصل از سطح 107.31، ابر کومو و میانگین های میان مدت در تایم فریم چهارساعته دارای اهمیت و تعیین کننده است. برگشت معتبر از روی این سطوح به معنای بازگشت قیمت به روند میان مدت نزولی خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.