در جفت ارز پوند به دلار، بازار تحت تاثیر سخنرانی آقای پاول رییس جدید فدرال رزرو آمریکا و در انتظار سخنرانی امروز ایشان در سنای آمریکا ، با افزایش تقاضا برای دلار مواجه است

در جفت ارز پوند به دلار، بازار تحت تاثیر سخنرانی آقای پاول رییس جدید فدرال رزرو آمریکا و در انتظار سخنرانی امروز ایشان در سنای آمریکا ، با افزایش تقاضا برای دلار مواجه است و از طرفی روشن شدن برخی ابعاد اختلافی میان اروپا و بریتانیا نیز تقاضا برای پوند را کاهش داشده و قیمت در آستانه عبور معتبر از محدوده حمایتی 1.3764 قرار دارد. احتمال اول در میان مدت ادامه روند نزولی قیمت خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.