در جفت ارز پوند به دلار، با استعفای گری کوهن مشاور ارشد اقتصادی کاخ سفید، در واکنش به پافشاری ترامپ بر افزایش تعرفه های گمرکی

در جفت ارز پوند به دلار، با استعفای گری کوهن مشاور ارشد اقتصادی کاخ سفید، در واکنش به پافشاری ترامپ بر افزایش تعرفه های گمرکی، احتمال وقوع جنگ تجاری افزایش یافته و بازار تحت تاثیر این خبر با کاهش تقاضا برای دلار مواجه شده و به سمت خط روند میان مدت نزولی حرکت کرده است. در حال حاضر قیمت به محدوده برگشتی حاصل از ابر کومو و میانگین های میان مدت در تایم فریم چهارساعته رسیده و واکنش قیمت نسبت به این محدوده با اهمیت خواهد بود. برگشت معتبر از این سطوح میتواند به معنای پایان اصلاح و بازگشت قیمت به موج نزولی میان مدت باشد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.