در جفت ارز پوند به دلار، در پی سخنرانی آقای جروم پاول رییس جدید فدرال رزرو آمریکا و برآورد وضعیت خوب از اقتصاد آمریکا، بازار به افزایش چند مرحله ای نرخ بهره در سال 2018 امیدوار شد

در جفت ارز پوند به دلار، در پی سخنرانی آقای جروم پاول رییس جدید فدرال رزرو آمریکا و برآورد وضعیت خوب از اقتصاد آمریکا، بازار به افزایش چند مرحله ای نرخ بهره در سال 2018 امیدوار شد و تقاضا برای دلار آمریکا افزایش یافت. در حال حاضر قیمت در آستانه عبور از سطح پایین الگوی مثلث متقارن است و احتمال اول ادامه روند نزولی قیمت در میان مدت خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.