در جفت ارز پوند به دلار، قیمت با رسیدن به خط روند نزولی میان مدت، واکنش برگشتی داشته است و در حال حاضر تشکیل الگوی مثلث متقارن داده است

در جفت ارز پوند به دلار، قیمت با رسیدن به خط روند نزولی میان مدت، واکنش برگشتی داشته است و در حال حاضر تشکیل الگوی مثلث متقارن داده است و در محدوده ابر کومو در تایم فریم چهارساعته رنج شده است و برای تعیین مسیر آینده روند در میان مدت، واکنش قیمت نسبت به سطوح الگوی مثلث تعیین کننده و با اهمیت خواهد بود. امروز آقای جروم پاول رییس جدید فدرال رزرو آمریکا اولین سخنرانی و گزارش خود در سمت جدید را در برابر کنگره آمریکا خواهد داشت و این سخنرانی و بخصوص مواردی که اشاره به آینده برنامه های پولی آمریکا داشته باشند می توانند در بازار تاثیرگذار باشند.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.