در جفت ارز پوند به دلار، قیمت با کاهش تقاضا برای دلار در بازارهای بین المللی در شرایط اصلاحی در حرکت است

در جفت ارز پوند به دلار، قیمت با کاهش تقاضا برای دلار در بازارهای بین المللی در شرایط اصلاحی در حرکت است و به سمت سطح مقاومتی 1.4 پولبک داشته است. در کوتاه مدت احتمال صعود بیشتر قیمت در محدوده 1.4 و خط روند نزولی میان مدت وجود دارد و در میان مدت احتمال اول همچنان ادامه روند نزولی با پایان اصلاح خواهد بود. در بلند مدت روند نزولی میان مدت فعلی ، یک روند اصلاحی محسوب میگردد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.