در جفت ارز پوند به دلار، قیمت در ادامه موج صعودی و پس از عبور معتبر از خط روند نزولی میان مدت ، در حال حاضر در شرایط اصلاح و پولبک کوتاه مدت در حرکت است و در کوتاه مدت احتمال ادامه پولبک وجود دارد و

در جفت ارز پوند به دلار، قیمت در ادامه موج صعودی و پس از عبور معتبر از خط روند نزولی میان مدت ، در حال حاضر در شرایط اصلاح و پولبک کوتاه مدت در حرکت است و در کوتاه مدت احتمال ادامه پولبک وجود دارد و در میان مدت واکنش قیمت به محدوده برگشتی با اهمیت حاصل از خط روند نزولی شکسته شده و میانگین های میان مدت و ابرکومو در تایم فریم چهارساعته تعیین کننده است. با توجه به این موضوع که روند میان مدت صعودی است اما سطح مقاومتی رند 1.4 در برابر صعود بیشتر قیمت قرار دارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.