در جفت ارز پوند به دلار، قیمت همچنان در زیر محدوده مقاومتی رند 1.4 در شرایط رنج در نوسان

در جفت ارز پوند به دلار، قیمت همچنان در زیر محدوده مقاومتی رند 1.4 در شرایط رنج در نوسان است. با توجه به اخبار با اهمیت پیش رو در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی بریتانیا، احتمال اول این است که بزودی حرکت رنج در بازار پایان می یابد و در صورت عبور معتبر قیمت از محدوده 1.4 احتمال اول ادامه روند صعودی قیمت در میان مدت خواهد بود. هر چند اخبار فدرال رزرو آمریکا نیز ممکن است با افزایش تقاضا برای دلار روند قیمت را در میان مدت تغییر دهد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.