در جفت ارز پوند به دلار، پس از عبور معتبر قیمت از محدوده حمایتی 1.3464 در حال حاضر قیمت در شرایط پولبک به این محدوده در حرکت است و

در جفت ارز پوند به دلار، پس از عبور معتبر قیمت از محدوده حمایتی 1.3464 در حال حاضر قیمت در شرایط پولبک به این محدوده در حرکت است و در کوتاه مدت احتمال اصلاح و صعود بیشتر وجود دارد. در میان مدت احتمال اول ادامه روند نزولی با پایان اصلاح و پولبک کوتاه مدت خواهد بود. در بلند مدت نیز قیمت الگوی برگشتی دوقلوی سقف ایجاد کرده و احتمال اول نزول بیشتر قیمت خواهد بود. امروز آقای کارنی رییس بانک مرکزی انگلیس سخنرانی دارد و گزارش تورمی بانک مرکزی انگلیس نیز ارائه میشود که می توانند بر روند قیمت تاثیرگذار باشند.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.