در جفت ارز پوند به دلار سخنرانی آقای مارک کارنی رییس بانک مرکزی بریتانیا می تواند بر روند قیمت تاثیرگذار باشد

در جفت ارز پوند به دلار، قیمت پس از واکنش به خط روند میان مدت نزولی ، سطح حمایتی 1.4 را نیز شکسته و احتمال اول در میان مدت ادامه حرکت نزولی قیمت خواهد بود. امروز گزارش تورمی بریتانیا و سخنرانی آقای مارک کارنی رییس بانک مرکزی بریتانیا می تواند بر روند قیمت تاثیرگذار باشد. در بلند مدت اما همچنان قیمت در یک روند صعودی در حرکت است و حرکت نزولی اخیر بخشی از حرکت اصلاحی قیمت در بلند مدت محسوب میگردد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.