در جفت ارز یورو به دلار، در حالی که همچنان بحران ایتالیا و اسپانیا در صدر اخبار و

در جفت ارز یورو به دلار، در حالی که همچنان بحران ایتالیا و اسپانیا در صدر اخبار و عوامل موثر در بازار قرار دارد، اما با افزایش تقاضا برای اوراق قرضه در آمریکا، تقاضا برای دلار تا حدودی کاهش داشته و قیمت در این نماد نیز در شرایط اصلاحی و صعود کوتاه مدت قرار دارد. در ادامه و در کوتاه مدت احتمال صعود بیشتر قیمت وجود دارد، ولی همچنان در میان مدت احتمال اول ادامه روند نزولی با پایان اصلاح کوتاه مدت تا محدوده 1.16 خواهد بود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.