در جفت ارز یورو به دلار، قیمت در ادامه حرکت اصلاحی از سطح بالای چنگال میان مدت نزولی عبور کرده

در جفت ارز یورو به دلار، قیمت در ادامه حرکت اصلاحی از سطح بالای چنگال میان مدت نزولی عبور کرده و به محدوده PRZ حاصل از مقاومت و خط گردن 1.2323 و میانگین های میان مدت در تایم فریم چهارساعته رسیده است و واکنش قیمت نسبت به این محدوده با اهمیت خواهد بود. برگشت قیمت به معنای تایید الگوی برگشتی دو قلوی سقف در میان مدت است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.