در جفت ارز یورو به دلار، قیمت در ادامه موج نزولی بارسیدن به محدوده حمایتی سطح پایین ابر کومو در شرایط اصلاحی قرار گرفته که بدلیل کاهش تقاضا

در جفت ارز یورو به دلار، قیمت در ادامه موج نزولی بارسیدن به محدوده حمایتی سطح پایین ابر کومو در شرایط اصلاحی قرار گرفته که بدلیل کاهش تقاضا برای دلار در بازارهای بین المللی در پی احتمال اخراج مشاور امنیت ملی دولت ترامپ بوده است. در کوتاه مدت احتمال اصلاح بیشتر و صعود بیشتر قیمت وجود دارد و در میان مدت همچنان احتمال اول برگشت قیمت به موج نزولی خواهد بود. 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.